Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stručně o katedře

Katedra systémové analýzy se zabývá aplikovanou informatikou se zaměřením na manažerské dovednosti v oblasti řízení podnikových informačních systémů. Mezi tradiční oblasti zájmu katedry patří zejména systémové přístupy, podnikové informační systémy a metody jejich řízení. Významným doplněním podnikových informačních systémů je oblast jejich auditu včetně výuky technik použití auditu při řízení podnikové informatiky a blok kurzů věnovaný bezpečnosti informačních systémů.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra systémové analýzy
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: +420 224 09 5429

Nepřehlédněte

Bakalářské zkoušky a státní závěrečné zkoušky – pokyny pro studenty

1. V semestru, ve kterém předpokládáte, že budete skládat státní zkoušku či obhajovat práci, si musíte zapsat v ISIS příslušné mimosemestrální předměty (Portál studenta, ikona Mimosemestrální předměty).  Pro studijní plán „E“ – DIP_D a IM2_2. Pro bakalářské práce – DIP_B a INF.

  • Termín pro ZAPSÁNÍ na mimosemestrální kurz (podmínka pro obhajobu) pro lednové obhajoby 2018:   SZZ a SBZ  je do 30.11.2017.

2. V případě vlastního oponenta vyplňte formulář „Potvrzení o schválení externího recenzenta kvalifikační práce„, který musí schválit vedoucí práce a který následně odevzdáte na sekretariát KSA.

  • Termín  doručení  pro obhajoby  leden 2018 – SZZ a SBZ do 30.11.2017.

3. Odevzdání práce: Nahrajte práci do ISISu a na katedru odevzdejte tištěnou práci podle pokynů.

  • Termín kompletnosti práce v ISISu (úplné zadání, definitivní odevzdání práce a návrh oponenta) pro obhajoby leden 2018 – do 7.12.2017 pro SZZ a do 11.12.2017  pro SBZ.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ závěrečné DIPLOMOVÉ práce na lednové  obhajoby do 11.12.2017 do 14:00 hod. na sekretariátu KSA.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ  závěrečné BAKALÁŘSKÉ práce na lednové obhajoby do  13.12.2017  do 14:0 hod. na sekretariátu KSA.

4. Rozpis data a místa konání státních zkoušek bude vyvěšen na nástěnce katedry.