Termíny

19.9.2016 - 16.12.2016 - Výuka v zimním semestru 2016/2017

19.12.2016 - 3.2.2017 - Zkouškové období 2016/2017

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stručně o katedře

Katedra systémové analýzy se zaměřuje na systémové poznání a rozvoj, které směřuje především do oblasti sociálních systémů, zejména pak hospodářské praxe a managementu. Na tomto základě pak rozvíjí široké pojetí a aplikace informatiky.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 429

Nepřehlédněte

Bakalářské zkoušky a státní závěrečné zkoušky – pokyny pro studenty

1. V semestru, ve kterém předpokládáte, že budete skládat státní zkoušku či obhajovat práci, si musíte zapsat v ISIS příslušné mimosemestrální předměty (Portál studenta, ikona Mimosemestrální předměty).  Pro studijní plán „E“ – DIP_D a IM2_2. Pro bakalářské práce – DIP_B a INF.

2. V případě vlastního oponenta vyplňte formulář „Potvrzení o schválení externího recenzenta kvalifikační práce„, který musí schválit vedoucí práce a který následně odevzdáte na sekretariát KSA.

Termín pro obhajoby červen 2016 – SZZ a SBZ do 31.3.2016.

3. Odevzdání práce: Nahrajte práci do ISISu a na katedru odevzdejte tištěnou práci podle pokynů.

  • Termín pro ZAPSÁNÍ na mimosemestrální kurz (podmínka pro obhajobu) pro červnové obhajoby: Termín pro obhajoby červen  2016 SZZ a SBZ  je do 31.3.2016.
  • Termín kompletnosti práce v ISISu (úplné zadání, definitivní odevzdání práce a návrh oponenta) pro obhajoby červen  2016 – do 25.4.2016 pro SZZ a do 5.5.2016  pro SBZ.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ závěrečné DIPLOMOVÉ práce na červnové  obhajoby je do 28.4.2016 do 14:00 hod. na sekretariátu KSA.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ  závěrečné BAKALÁŘSKÉ práce na červnové  obhajoby je do 11.5.2016  do 14:0 hod. na sekretariátu KSA.

4. Rozpis data a místa konání státních zkoušek bude vyvěšen na nástěnce katedry.