Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stručně o katedře

Katedra systémové analýzy se zaměřuje na systémové poznání a rozvoj, které směřuje především do oblasti sociálních systémů, zejména pak hospodářské praxe a managementu. Na tomto základě pak rozvíjí široké pojetí a aplikace informatiky.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 429

Nepřehlédněte

Bakalářské zkoušky a státní závěrečné zkoušky – pokyny pro studenty

1. V semestru, ve kterém předpokládáte, že budete skládat státní zkoušku či obhajovat práci, si musíte zapsat v ISIS příslušné mimosemestrální předměty (Portál studenta, ikona Mimosemestrální předměty).  Pro studijní plán „E“ – DIP_D a IM2_2. Pro bakalářské práce – DIP_B a INF.

  • Termín pro ZAPSÁNÍ na mimosemestrální kurz (podmínka pro obhajobu) pro červnové obhajoby:   SZZ a SBZ  je do 31.3.2017.

2. V případě vlastního oponenta vyplňte formulář „Potvrzení o schválení externího recenzenta kvalifikační práce„, který musí schválit vedoucí práce a který následně odevzdáte na sekretariát KSA.

  • Termín  doručení  pro obhajoby  červen 2017 – SZZ a SBZ do 31.3.2017.

3. Odevzdání práce: Nahrajte práci do ISISu a na katedru odevzdejte tištěnou práci podle pokynů.

  • Termín kompletnosti práce v ISISu (úplné zadání, definitivní odevzdání práce a návrh oponenta) pro obhajoby červen  2017 – do 20.4.20147 pro SZZ a do 27.4.2017  pro SBZ.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ závěrečné DIPLOMOVÉ práce na červnové  obhajoby do 24.4.2017 do 14:00 hod. na sekretariátu KSA.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ  závěrečné BAKALÁŘSKÉ práce na červnové  obhajoby do  3.5.2017  do 14:0 hod. na sekretariátu KSA.

4. Rozpis data a místa konání státních zkoušek bude vyvěšen na nástěnce katedry.