Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky vyhlašuje volby do Akademického senátu FIS na období 2014 – 2017

Související stránky

3.10.2014

Návrhy kandidátů lze podávat do 3.10.2014 do 12 hodin na sekretariátu děkana FIS číslo dveří NB 405. Písemný návrh na kandidáta v zalepené obálce s označením „Volby AS“ musí být v souladu s Volebním a jednacím řádem FIS, tj. opatřené souhlasem navrženého kandidáta s kandidaturou a s lustrací.