Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky vyhlašuje volby do Akademického senátu FIS na období 2014 – 2017

Související stránky

3.10.2014

Návrhy kandidátů lze podávat do 3.10.2014 do 12 hodin na sekretariátu děkana FIS číslo dveří NB 405. Písemný návrh na kandidáta v zalepené obálce s označením „Volby AS“ musí být v souladu s Volebním a jednacím řádem FIS, tj. opatřené souhlasem navrženého kandidáta s kandidaturou a s lustrací.