Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Etapy zpracování

Podle plánu zpracujte bakalářskou/diplomovou práci. Doporučujeme konzultovat nejasnosti s vedoucím práce, je Vaším metodickým průvodcem a je schopen odhalit metodické chyby dříve než u obhajoby, čímž Vám může ušetřit hodně práce.
Etapy vypracování práce:

  • shromažďování a studium literatury pro upřesnění definice problému,
  • formulace problému, popis problémové situace, zpřesnění cíle práce,
  • výběr (výzkumné) metody, postupů získání dat, stanovení informační potřeby,
  • shromažďování a třídění „výzkumného“ materiálu, ověřování důvěryhodnosti zdrojů,
  • zpracování, vyhodnocení a interpretace výsledků.

Při zpracování literatury si nezapomeňte poznamenat, ze kterého zdroje čerpáte konkrétní informace. Z práce musí být patrné, které údaje přebíráte z literatury (konkrétně odkud) a které jsou Vaším vlastním dílem. Podrobnější informace k citování zdrojů najdete např. na http://www.citace.com/.