Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nejčastější chyby

Nejčastější chyby při volbě tématu:

  • Téma patří do jiného vědního oboru, než který studujete.
  • Téma je společensky angažované, ale příliš rozšířené a práce neskýtá záruku nových závěrů nebo pohledů na danou problematiku.
  • Téma je formulované příliš široce (přinese obšírný pohled na problém) nebo příliš úzce.
  • Téma je sice zajímavé, ale neexistuje k němu dostatek odborné literatury nebo nejsou dostupné potřebné informační zdroje.