Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání práce, oponent, přihlášení na obhajobu

Bakalářskou i diplomovou práci odevzdáváte tištěnou (svázanou v knižní vazbě) a elektronicky.

Postup odevzdání práce:

1.vložte (PDF) do studijního informačního systému ISIS (pro vytvoření PDF zvolte v menu „Uložit jako“, případně je možné použít např. PDFCreator či export z produktu OpenOffice.org).

2. Na sekretariát KSA doneste v úředních hodinách a před uplynutím termínu osobně:

2 ks práce vytištěné a svázané v pevné knižní vazbě,

POZOR ZMĚNA – od LS 2014/15 již není potřeba registrační list o splnění studijních povinností od studijní referentky!

profesní životopis

v případě vlastního oponenta potvrzení schválení oponenta (Formulář „Návrh externího oponenta BP/DP“).

Pokud toto nepředložíte nebo předložený dokument není v pořádku, nelze bakalářskou či diplomovou práci přijmout. V případě, že něco v ISISu chybí (křížky), je nutné chybějící doplnit a teprve pak můžete vytištěnou práci odevzdat a být zařazen do rozpisu státních zkoušek.

Kvalifikační práce se již neodevzdávají do knihovny, nehlásí se tam žádné požadavky na utajení či cokoli jiného. Veškerá agenda se odehrává na sekretariátě katedry, případně u vedoucího práce.

Oponent

Oponenta jmenuje vedoucí KSA na návrh vedoucího práce. Pokud máte vybraného oponenta, se kterým souhlasí i vedoucí práce, je nutné na sekretariát katedry dodat vyplněný formulář potvrzení schválení oponenta.

Přihlášení na termín obhajoby

V semestru, ve kterém předpokládáte, že budete skládat státní zkoušku či obhajovat práci, si musíte zapsat v ISIS příslušné mimosemestrální předměty (Portál studenta, ikona Mimosemestrální předměty). Pro studijní plán „D“ jsou to identy – DIP_D, IM1_1 a IM2_1. Pro studijní plán „E“ – DIP_D a IM2_2. Pro bakalářské práce – DIP_B a INF.