Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pořadí stránek a vzory

Bakalářská práce má toto předepsané pořadí stránek:

  1. Titulní list (vzor)
  2. Stránka s názvem práce, jménem studenta a vedoucího práce (vzor)
  3. Čestné prohlášení (vzor)
  4. Poděkování (vzor)
  5. Abstrakt v češtině (max. 1 stránka)
  6. Abstrakt v angličtině (max. 1 stránka)
  7. Obsah práce
  8. Vlastní text práce
  9. Seznam použité literatury (podle normy ČSN ISO 690, viz www.citace.com)