Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přínos

Obvykle je považováno za přínos práce např.:

 • Vytvoření modelu
 • Kritické zhodnocení problémové situace a návrh řešení
 • Formulace hypotéz a jejich ověření
 • „Vyřešení“ či návrh řešení konkrétně vymezeného problému / otázky
 • Aplikace teoretických poznatků (standardů, metodik) na praktickou situaci
 • Srovnání a komparace, případové studie
 • Vlastní výzkum a jeho interpretace (v návaznosti na dostupné teoretické podklady)
 • Sémantická a syntaktická diskuse o nových trendech (pojmech, termínech) v oblasti ICT

V akademické sféře naopak není považováno za přínos:

 • Sepsání práce
 • Nastudování literatury
 • Kompilace textu z dostupných pramenů
 • Překlad textů z cizího jazyka do češtiny
 • Kompilace zahraničních pramenů do nového českého dílka