Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příprava na obhajobu

Na obhajobu si připravte zhruba desetiminutovou ústní prezentaci své práce, kde stručně představíte:

  • cíl práce,
  • základní body práce,
  • výsledky práce a
  • svůj vlastní přínos.

K práci dostanete dva posudky – posudek vedoucího a posudek recenzenta. Tyto posudky najdete v systému ISIS.

Při obhajobě očekáváme, že zodpovíte otázky a námitky z obou posudků, připravte si proto odpovědi předem (posudky máte k dispozici nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na sekretariátu KSA, v úředních hodinách).