Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příprava na obhajobu

Na obhajobu si připravte zhruba desetiminutovou ústní prezentaci své práce, kde stručně představíte:

  • cíl práce,
  • základní body práce,
  • výsledky práce a
  • svůj vlastní přínos.

K práci dostanete dva posudky – posudek vedoucího a posudek recenzenta. Tyto posudky najdete v systému ISIS.

Při obhajobě očekáváme, že zodpovíte otázky a námitky z obou posudků, připravte si proto odpovědi předem (posudky máte k dispozici nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na sekretariátu KSA, v úředních hodinách).