Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Úprava práce

Základní úprava

 • Stránky a text mají standardní úpravu – papír formátu A4, píše se po jedné straně.
 • Řádkování zpravidla 1,3 – 1,5.
 • Velikost písma bývá 11 bodů, písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Přemíra různých typů a velikostí písma působí rušivě.
 • Levý okraj je 4 cm široký, pravý okraj 1,6-2 cm.
 • První řádek je od horního okraje odsazen 3 cm, poslední řádek 2 cm od spodního okraje.
 • Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní strany (poděkování, čestné prohlášení, abstrakt..).
 • Tabulky a obrázky mají normalizovanou úpravu, bibliografické citace a odkazy na literaturu jsou psané podle norem ISO a ČSN.

Obrázky a tabulky

 • Číslují se (např. Tab. 2.1 – tj vztah k dané kapitole, nebo Obr. 3.2).
 • Pod obrázkem (tabulkou) by měl být uveden název, příp. i kratší vysvětlující text.
 • Odkazy v textu mají tvar „viz obr. 1.18“ nebo „jsou uvedeny v tab. 4.3“.
 • U převzatých obrázků/tabulek je nutné uvést zdroj, u vlastní obrázků/tabulek doporučujeme uvádět (zdroj: autor).
 • Vztahují-li se obrázky a tabulky přímo k textu mají být uvedeny v textu (jinak v příloze)(pokud jsou příliš rozsáhlé a v textu by působily rušivě, pak rovnou do přílohy).

Citace zdrojů

 • Povinné prvky citace monografické publikace – knihy:
  • příjmení a jméno nebo iniciály křestního jména autora (autorů),
  • název publikace,
  • pořadí vydání (je-li jiné než první),
  • místo vydání,
  • název nakladatelství,
  • rok vydání,
  • rozsah publikace (počet stran),
  • ISBN.
 • Citace elektronických dokumentů:
  • druh média – nosiče v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM], apod.,
  • vydání – například verze programu; datum aktualizace/revize – uveden společně s datem zveřejnění,
  • datum citování,
  • údaj o dostupnosti: např. dostupný s WWW: http://www.vse.cz/virtual/pdf/akcni_vyzkum.

Přesný formát citování zdrojů najdete v příslušné ČSN (ČSN ISO 690 Bibliografické citace) či Harvarském citačním systému, jako pomocný zdroj můžete použít např. www.citace.com.