Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Užitečné rady

Užitečné rady pro psaní a obhajobu:

 • Cizojazyčná verze práce není možná. Práce ve slovenštině jsou povoleny, ale není možné kombinovat češtinu a slovenštinu v jedné práci.
 • Každý pojem, který není obecně známý: nejprve definujte, pak teprve použijte – nepoužívejte v textu 1. os. j. č. (s výjimkou úvodu, závěru) – jedná se o vědecké dílo.
 • Nezavádějte vlastní pojmy, pokud to není nevyhnutelné – používejte standardní terminologii, pokud potřebujete použít vlastní terminologii, je třeba toto použití zdůvodnit.
 • Překlad cizích pojmů: je vhodné kromě překladu uvádět i původní termín.
 • Jednoznačně odlišujte vlastní práci od práce převzaté (u převzaté se vždy uvádí zdroj). Možné následky neodlišování jsou poměrně tvrdé – neobhájení práce, disciplinární komise a autorsko-právní spor s původním autorem nebo vykonatelem autorských práv.
 • Analyzujete-li více než jednu variantu, která připadá v úvahu jako řešení problému, pak nakonec jednu variantu vyberte jako vhodnou či nejvhodnější a důkladně výběr zdůvodněte.
 • Děkujete-li někomu v práci, neměl by to být recenzent.
 • Nechte práci přečíst někomu, kdo odhalí pravopisné chyby a překlepy, případně nelogičnosti v jazyce.
 • Seznamte se s několika již obhájenými pracemi (inspirace – styl, sloh, struktura).
 • Ujistěte se, že text obsahuje všechny body, které jsou uvedeny v zadání. Také se ujistěte, že je v práci dosaženo všech cílů, které jste si stanovili.
 • Připravte si – nejlépe jako prezentaci – hlavní body obhajoby: představení práce, vlastní přínos a odpovědi na otázky z posudků (zkuste si říci „nanečisto“ před „domácím“ publikem).
 • Při obhajobě seznamte komisi pouze s hlavními myšlenkami – cca 5-10 minut; na detaily je čas v diskuzi.