Etapy zpracování

Podle plánu zpracujte bakalářskou/diplomovou práci. Doporučujeme konzultovat nejasnosti s vedoucím práce, je Vaším metodickým průvodcem a je schopen odhalit metodické chyby dříve než u obhajoby, čímž Vám může ušetřit hodně práce.
Etapy vypracování práce:

Při zpracování literatury si nezapomeňte poznamenat, ze kterého zdroje čerpáte konkrétní informace. Z práce musí být patrné, které údaje přebíráte z literatury (konkrétně odkud) a které jsou Vaším vlastním dílem. Podrobnější informace k citování zdrojů najdete např. na http://www.citace.com/.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague