Formulace zadání

Tvorbě vlastního odborného textu předchází příprava konkrétního plánu jednotlivých kroků a činností. Z plánu by mělo být Vám i vedoucímu práce jasné: téma, zvolené paradigma, vymezení cílů, metody zpracování a získávání dat, možnosti interpretace výsledků, popřípadě jejich očekávaný význam.
Rozdíl mezi tématem a názvem práce:

Po volbě tématu je třeba si zodpovědět tyto otázky:

Při zpracování úvodního „miniprojektu“ pamatujte také na definici pojmů, metody, časový harmonogram a literaturu:

Výstupem této etapy je jasný plán a vyplněný formulář “Návrh zadání bakalářské práce, resp. Návrh zadání diplomové práce, který Vám odsouhlasí vedoucí práce.

Vedoucí práce poté založí zadání práce v systému ISIS.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague