Hodnocení BP/DP

Hodnocení má dvě základní roviny – formální a věcnou.

Hodnocení formálních náležitostí práce

Hodnocení věcných náležitostí práce

Jak poznáte kvalitní práci

Kvalitní práce splňuje tato kritéria:

Jak poznáte nekvalitní práci

Splnění jednoho z uvedených kritérií obvykle znamená, že práce je nekvalitní:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague