Příprava na obhajobu

Na obhajobu si připravte zhruba desetiminutovou ústní prezentaci své práce, kde stručně představíte:

K práci dostanete dva posudky – posudek vedoucího a posudek recenzenta. Tyto posudky najdete v systému ISIS.

Při obhajobě očekáváme, že zodpovíte otázky a námitky z obou posudků, připravte si proto odpovědi předem (posudky máte k dispozici nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na sekretariátu KSA, v úředních hodinách).


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague