Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské studium

Obor Informatika, studijní program Aplikovaná informatika

Studijní program je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy na podporu řídících a poznávacích činností v sociálně ekonomické oblasti.

Předmětem bakalářského studia jsou vedle základních ekonomických disciplín zejména základy informačních technologií, metod zpracování informací a aplikací systémové analýzy. Těžiště výuky je v návrhu a implementaci informačních systémů v ekonomické praxi. Vývoj ve vyspělých zemích dokládá, že potřeba takovýchto odborníků v oblasti informačních systémů neustále vzrůstá.

Předpokládané uplatnění absolventů:

  • pracovníci specializovaných firem (softwarové a poradenské firmy), které jsou zaměřeny na tvorbu, nákup a prodej standardních aplikací informačních systémů a dodávky aplikací “na klíč” (včetně návrhu technického zabezpečení a on-line konzultací),
  • pracovníci útvarů pro automatizované zpracování dat v institucích a podnicích (banky, pojišťovny, státní a regionální správa, průmyslové a ostatní podniky aj.),
  • informační pracovníci v moderních informačních střediscích, využívajících rozvětvených sítí odborných informací i pracovníci výpočetních středisek.

Z funkčního hlediska se absolventi oboru Informatika uplatní v profesích: informační manažer, analytik – programátor, správce databáze, pracovník v informačních službách, pracovník projekčních a provozních útvarů podniků a organizací a specializovaných firem.

Na bakalářské studium navazuje magisterské studium, jehož absolventi mají hlubší teoretické i praktické znalosti a předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oboru.

Informatika se v různých obměnách a pod různými názvy (Informatics, Computer Science, Information Systems, Management Information Systems, Business Information Systems, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Informatique en Gestion) vyučuje prakticky na všech vyspělých vysokých školách.