Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Literatura ke SZZ Informační management

 • BUREŠ, V. Systémové myšlení pro manažery. Professional Publishing, 2011. 978-80-7431-037-9
 • DOUCEK Petr Řízení projektů informačních systémů, 2. rozšířené vydání, Professional Publishing, 2006, ISBN 80-86946-17-7
 • DOUCEK, Petr (ed.): Informační management v informační společnosti. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2013, ISBN 978-80-7431-097-3
 • DOUCEK, Petr, NOVÁK, Luděk, SVATÁ, Vlasta. Řízení bezpečnosti informací. 2. rozšíř. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011, ISBN 978-80-7431-050-8.
 • JACKSON, M C. Systems Thinking: Creative Holism for Managers. Chichester: John Wiley, 2003. ISBN 0-470-84522-8
 • MILDEOVÁ S., Systémová dynamika, Praha: Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1842-8
 • OŠKRDAL V., DOUCEK P. Praktické řízení ICT projektů, Praha: Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2073-5
 • PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1742-1
 • STŘÍŽOVÁ Vlasta a kol., Organizace v podmínkách informační společnosti. Oeconomica Praha 2014. ISBN 978-80-245-2072-8
 • SVATÁ Vlasta, Audit informačního systému. 2. vyd. bez úprav. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012, ISBN 978-80-7431-106-2
 • SVATÁ Vlasta: Projektové řízení v podmínkách ERP systémů, 3. přepracované vydání, 2007, nakladatelství Oeconomia, ISBN 978-80-245-1183-2