Konference IDIMT

Interdisciplinary Information Management Talks

Mezinárodní konferenci IDIMT pořádá Katedra systémové analýzy VŠE ve spolupráci s Univerzitou Johanesse Keplera v Linci. Konference slouží jako interdisciplinární platforma pro vzájemnou výměnu vizí a myšlenek týkajících se IS/ICT, komplexních systémů a dalších oblastí. Mezi specifika IDIMTu rovněž patří větší časový prostor určený pro diskuze. Konference se tradičně účastní zástupci převážně akademické sféry z Rakouska, Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska a dalších zemí (jako Švýcarska, Francie, Polska či Irska).

Každé z předem vypsaných konferenčních témat má přiděleno v samostatnou sekci, sekce se časově nepřekrývají. Každá sekce začíná prezentací key note paperu následovanou prezentací pozičních paperů jednotlivých účastníků a je uzavřena diskuzí.

Jednacím jazykem konference je angličtina, konferenční poplatek zahrnuje rovněž ubytování a stravování.

Zde je odkaz na stránky konference Interdisciplinary Information Management Talks.

Uskutečněné konference IDIMT:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague