Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

29.9.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference Systémové přístupy

Mezinárodní konference Systémové přístupy

je tradiční konference (workshop) věnovaná systémovému myšlení. Jejím organizátorem je katedra Systémové analýzy VŠE Praha v jejíchž prostorách se konference koná vždy v zimním semestru akademického roku.

Konference tradičně otevírá témata jako:

 • Systémové myšlení – osobnosti, myšlenky a jejich naplnění;
 • Sociální systémy – lidé, kteří je tvoří a přetvářejí svět;
 • Nová (a sociální) média –
 • Znalosti, představy a modely versus realita;
 • Ekonomika – finance a reálný svět;
 • Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor;
 • Komunikace a kritické myšlení – rozumíme si a víme, o čem je řeč;
 • ICT jako synonymum informační společnosti

Konferenční jazyk je angličtina.

Archiv sborníků

Call for papers -SP2016

Stránky LETOŠNÍHO ROČNÍKU

REGISTRACE PRO LETOŠNÍ ROČNÍK

Ročníky konference a SBORNÍKY

Ročník 2016 (sborník ISBN 978-80-245-2186-2)
Ročník 2015 (sborník ISBN 978-80-245-2125-1)
Ročník 2014 (sborník ISBN 978-80-245-2074-2)
Ročník 2013 (sborník ISBN 978-80-245-1982-1)
Ročník 2012 (sborník ISBN 978-80-245-1921-0)
Ročník 2011 (sborník ISBN  978-80-245-1844-2)
Ročník 2010 (sborník ISBN 978-80-245-1728-5)
Ročník 2009 (sborník ISBN 978-80-245-1614-1)
Ročník 2008 (sborník ISBN 978-80-245-1481-9)
Ročník 2007 (sborník ISBN 978-80-245-1320-1)

Organizační výbor konference

 • PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
 • Ing. Lucie Böhmová
 • Ing. Bogdan Tiganoaia, Ph.D.

Programový a recenzní výbor konference

 • Ing. Jan Havlík, Ph.D. – Czech Technical University
 • doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. – The Catolic University in Ruzomberok, Slovakia
 • PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. – University of Economics, Prague
 • Assoc. Prof. Andreja Pucihar, Ph.D. – University of Maribor, Slovenia
 • Ing. Mgr. Tomáš Sigmund, Ph.D – University of Economics, Prague
 • Ing. Bogdan Tiganoaia, Ph.D – University Politehnica of Bucharest, Romania
 • Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. – Technical University of Ostrava
 • Prof. Sergej Yablocnikov – University of Vinnitsa, Ukraine

Spojení

kontaktní osoba: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D., e-mail: systemove.pristupy@vse.cz
Katedra systémové analýzy VŠE, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
http://ksa.vse.cz/veda/systemovepristupy

Licence

Creative Commons License
Sborník z konference Systémové přístupy je publikován pod otevřenou licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexace

Příspěvky z konference jsou vydány jako sborník (s ISBN) elektronickou formou, sborník je zasílán do databáze Web of knowledge firmy Thompson Reuters a SCOPUS, články nabízíme k indexaci také pro Google Scholar. Zveřejněným příspěvkům přiřazujeme DOI identifikaci nakladatelství Oeconomica Vysoké školy ekonomické v Praze.