Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

9.10.2017 - 11.10.2017 - Volby do Akademického senátu FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Proceedings

Licence

Creative Commons LicenseSborník z konference Systémové přístupy je publikován pod otevřenou licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexace

Příspěvky z konference jsou vydány jako sborník (s ISBN) elektronickou formou, sborník je zasílán do databáze Web of knowledge firmy Thompson Reuters a SCOPUS, články nabízíme k indexaci také pro Google Scholar. Zveřejněným příspěvkům přiřazujeme DOI identifikaci nakladatelství Oeconomica Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Přejít na web konference…