Vědecké zaměření katedry

Vědecko-výzkumná práce je zaměřena do tří oblastí zájmu katedry. Oblast systémového výzkumu se zaměřuje na moderní systémovou teorii, rozvoj měkkých systémových metodologií, teorii komplexity a vybrané otázky kybernetiky, včetně teorie informace. V oblasti informačních systémů je pozornost orientována na měnící se charakter informačních systémů, skupinové a individuální využití IT a na podporu manažerské práce informační technologií. V manažerské oblasti jsou rozvíjeny jak teorie tak aplikace informačního managementu, moderní trendy manažerské práce, měnící se charakter organizací a práce se znalostmi. Úsilí katedry na poli vědecko-výzkumné práce je podpořeno dobrým zajištěním moderní světovou literaturou.

Katedra každoročně pořádá dvě odborné konference a publikuje jejich sborníky:

Členové katedry se účastní také jiných významných českých i mezinárodních konferencí. Nejlépe o tom svědčí jejich publikace (hledejte zde, u jednotlivých vyučujících). Členové katedry také publikují odborných časopisech (Acta Economica, Systémová integrace, Moderní řízení, Účetnictví, ComputerWorld, PC Magazine, a další) a také přispívají k fundované popularizaci oborů.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague