Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Pro zájemce o studium v programu Aplikovaná informatika nabízí Katedra systémové analýzy všechny tři stupně vysokoškolského studia. Zejména se jedná o následující obory:

Pro studenty ostatních magisterských oborů VŠE v Praze nabízí KSA dvě vedlejší specializace: Analýza podnikových procesů (4AP) a Prezentace a komunikace informací (4PK).

 

KSA zajišťuje zejména navazující magisterský obor Informační management, ale podílí se také na výuce dalších oborů na bakalářském, magisterském a doktorském stupni společně s ostatními informaticky orientovanými katedrami na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze: Aplikovaná informatika (Bc./Ph.D.), Kognitivní informatika (Ing.), Podniková informatika (Ing.), Information Systems Management (Ing.).

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na jednotlivé obory naleznete zde.