Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářská práce

V programu Aplikovaná informatika má student možnost psát bakalářskou práci na jedné z následujících kateder:

  • na Katedře informačního a znalostního inženýrství,
  • na Katedře informačních technologií,
  • na Katedře systémové analýzy.

Student odevzdává práci na sekretariátu příslušné katedry, jejímž členem či doktorandem je vedoucí jeho bakalářské práce. Výběr katedry nezakládá povinnost pokračovat na dané katedře ve studiu hlavní specializace. Termíny jsou pak organizovány pro všechny tři katedry jednotně, organizaci zajišťuje Katedra informačních technologií – Renata Hertlová.

V případě, že bakalářskou práci vede pracovník nebo doktorand z KSA, tak odevzdáváte bakalářskou práci na sekretariátu KSA.

 

Pokyny pro zpracování bakalářské práce jsou uvedeny na fakultních webových stránkách.

 

Nabízená témata bakalářských prací

Témata si vybírejte u jednotlivých vyučujících KSA v systému InSIS. Pokud chcete navrhnout vlastní téma bakalářské práce, tak oslovte vyučujícího z KSA, který je tematicky nejblíže, popřípadě práci na podobné téma dříve vedl.

Výběr a oslovení vedoucího je vhodné realizovat alespoň 5 měsíců před plánovanou obhajobou. Přesné téma a jeho zadání je nutné v InSISu specifikovat nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou.