Current Events

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Search
Advanced search
Grants

Related pages

As of 2010, the following projects are being researched:

 • IGA – 32/2010 Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků (řešitelé Ing. Václav Oškrdal, PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.)
 • IGA – 409020 – Využití moderních statistických metod a informčncíh technologií při tvorbě záchraného systému lidských zdrojů (řešitel Ing. Ondřej Matuštík)
 • IGA – 34/2010 Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika
  (řešitelé: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc., Ing. Antonín Rosický, CSc., Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D., Ing. Radim Brixí, Ing. Anna Exnarová, Ing. Jaroslav Kalina, Bc. Adam Kubeš, Bc. Karel Navrátil, Bc. Michal Pulda, Bc. Michal Černý)

In 2009, these projects were researched:

 • GAČR GA402/09/0385 Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurenceschopnost absolventů českých vysokých škol (řešitel Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.)

Past projects:

 • IGA 22/07 Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita (řešitel Ing. Jan Klas)
 • IGA 23/07 Využití nových webových technologií pro podporu výuky a komunikace se studenty (řešitelé Ing. Václav Šubrta, PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.)
 • GAČR GA402/05/0757 Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí – vedoucí Ing. Antonín Rosický, CSc. , na řešení se podíleli Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., RNDr. Helena Palovská
 • GAČR GA402/05/0502 Teorie systémové dynamiky a tržní struktury – vedoucí Ing. Stanislava Mildeová, CSc., na řešení se podílejí RNDr. Helena Palovská, Ph.D., Ing. Radovan Kačín, Ing. Jan Klas, Ing. Jan Trojáček, Ing. Jakub Novotný a Ing. Václav Šubrta.
 • IGA 14/06 Práce se znalostmi v prostředí internetu-se zaměřením na optimalizaci vyhledávacích algoritmů (řešitel PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.)