Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

Katedra systémové analýzy nabízí dvě vedlejší specializace, které jsou určeny pro studenty navazujícího magisterského studia na VŠE v Praze.

Analýza podnikových procesů (4AP)

Cílem vedlejší specializace Analýza podnikových procesů je seznámit studenty s novými trendy v procesním řízení organizací v různých průmyslových sektorech a ve státní správě. Základem procesního řízení je modelování procesů, které je možné realizovat za pomoci různých modelovacích jazyků, jak grafických (např. UML, BPMN, EPC), tak textových, na různých úrovních podrobnosti a za použití různých softwarových nástrojů (BPMS). Modely pomáhají primárně porozumět podnikovým procesům, analyzovat je a optimalizovat Sekundárně se zabývají například tím, jakými IT službami budou podporovány, případně kde jsou jejich rizika, jaké kontroly se provádějí pro snížení těchto rizik, nebo zda jsou v souladu s existujícími regulacemi.

Podrobné informace včetně okruhů otázek ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4AP naleznete zde.

Prezentace a komunikace informací (4PK)

Cílem vedlejší specializace „Prezentace a komunikace informací“ je naučit studenty kvalitní práci s informacemi, která je pro moderního manažera velice potřebná. Informace je průřezově pojímána jako základ pro řízení, řešení problémů a komplexní management ve všech typech podniků. Studenti pochopí nejen význam a různé souvislosti informací v moderním světě, ale naučí se také informace zpracovávat, prezentovat a využívat v komunikačním procesu. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu a práce s nimi.

Podrobné informace včetně okruhů otázek ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4PK naleznete zde.