Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Personální obsazení

Podrobný soupis členů Katedry systémové analýzy včetně externích spolupracovníků naleznete v InSISu.

Úřední hodiny sekretariátu katedry naleznete zde.

 

Vedení katedry a sekretariát

Vedoucí katedry: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Tajemnice katedry: Mgr. Lea Nedomová

 

Sekretářka: Hana Křivánková

 

Členové katedry

Profesoři

prof. Ing. Petr Doucek, CSc. ǀ Vedoucí katedry

informační management, systémy řízení bezpečnosti, projektové řízení

Docenti

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

organizace v informační společnosti, komunikace a prezentace informací, problémy etiky v současné společnosti

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.  ǀ Zástupkyně vedoucího katedry

audit informačního systému, COBIT, řízení informačního systému, ERP systémy, project governance

Odborní asistenti

Ing. Radim Čermák, Ph.D.

webdesign, UX, webová lokalizace, business analýza

RNDr. Alexander Galba

Ing. Jiří Hološka, Ph.D.

digitální forenzní anlýza

Ing. Ladislav Luc

informační management, internet věcí, udržitelný rozvoj

Ing. Mgr. Ondřej Matuštík, Ph.D.

optimalizace procesů, start-up, lean start-up, IT ekonomika

Mgr. Lea Nedomová ǀ Tajemnice katedry

systémové aspekty globálního vývoje, udržitelný rozvoj, integrovaný systém řízení, vztah ISO 14000 a udržitelnosti

Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

teorie informace, podniková metadata, projektové řízení, sport wearables

Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.

projektový management, procesní řízení, ITSM, systémové přístupy

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D. ǀ Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku

nová média, sociální sítě, informační management

PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

prezentační a rétorické dovednosti, ICT ve vzdělávání, lingvistika, pedagogika

Ing. Jiří Sedláček, Ph.D.

bezpečnost informačních systémů, autentizace a autorizace e-commerce, internetový a mobil marketing

Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

etika (obecná, podnikatelská, informační), teorie systémů (měkké i tvrdé systémové metodologie), teorie médií, sémiotika a teorie informace, vztah člověka a stroje

Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D.

sociální informatika, online marketing management, inteligentní dopravní systémy a služby

Asistenti a lektoři

Ing. Ludmila Jiříčková

sociální kybernetika, systémové vědy, IT governance, informační management

Doktorandi

Ing. Ladislav Hanzlíček

Ing. Josef Muknšnábl

Ing. Richard Novák

Ing. Mgr. Martin Zbořil