Představení oboru Informační management

Studijní obor Informační management kombinuje znalosti manažerských metod a informačních technologií díky čemuž vychovává odborníky se znalostmi a dovednostmi pro práci středního a vyššího manažmentu v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

Výuka se věnuje problematice řízení, identifikaci a řešení problémů informačních procesů, plánování, rozhodování, kontrole, informační bezpečnosti, komunikaci v organizaci i mimo ni, inovacím, či práci s lidmi. Tyto aspekty dává do souvislosti s prací s informacemi a důrazem na nasazování, provoz a řízení organizace moderními informačními technologiemi.

Absolvent je schopen účinného propojení lidského potenciálu, moderních technologií, znalosti systémů a systémového myšlení a je tak dobře vybaven pro řešení praktických problémů nejen ve sféře podnikové informatiky. Kombinace teoretické a praktické výuky managementu a technologií studenty naučí využívat klíčové postupy pro řízení výkonnosti, kvality, procesů, rizik, auditu a další praktické disciplíny managementu podnikové informatiky.

Obor klade důraz na pochopení požadavků byznysu a priorit manažerů a představuje oblasti aplikace informačních technologií s největším dopadem na výsledky organizace. Absolvent umí využívat či implementovat různé modely, nástroje a techniky, umožňující účelné a účinné řízení informací v organizaci.

Studium rozvíjí znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení soudobé informatiky, včetně osvojení poznatků trendů aplikací informačních technologií například pro podporu automatizace procesů, řízení projektového portfolia, business intelligence, data miningu, big data, analýzy, znalostního managementu, sociálních médií, v poslední době také velmi posiluje výuka bezpečnosti informačních systémů a bezpečná práce s daty s důrazem na data osobní.

Obor si udržuje úzkou vazbu s praxí: na přednáškách potkáte vrcholné manažery předních českých firem, běžné bývá zpracovávání diplomových prací v reálném businessu.

Pro usnadnění nástupu do studia a získávání sociálního kapitálu pořádá katedra každoročně předsemestrální soustředění, kde během prodlouženého víkendu v neformálním prostředí studenti různých ročníků a oborů navazují kontakty, které často přetrvají dlouho po absolvování školy.

Předpokládané profese absolventů: byznys analytik, bezpečnostní manažer, konzultant informačních systémů, auditor informačních systémů, systémový analytik, designer ICT služeb, projektový manažer, případně ICT obchodní manažer.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague