Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Pro zájemce o studium v programu Aplikovaná informatika nabízí Katedra systémové analýzy všechny tři stupně vysokoškolského studia. Zejména se jedná o následující obory:

Pro studenty ostatních magisterských oborů VŠE v Praze nabízí KSA dvě vedlejší specializace: Analýza podnikových procesů (4AP) a Prezentace a komunikace informací (4PK).

 

KSA zajišťuje zejména navazující magisterský obor Informační management, ale podílí se také na výuce dalších oborů na bakalářském, magisterském a doktorském stupni společně s ostatními informaticky orientovanými katedrami na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze: Aplikovaná informatika (Bc./Ph.D.), Kognitivní informatika (Ing.), Podniková informatika (Ing.), Information Systems Management (Ing.).

 

Podrobné informace o přijímacím řízení na jednotlivé obory naleznete zde.