Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

9.10.2017 - 11.10.2017 - Volby do Akademického senátu FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

Katedra se zaměřuje na systémové poznání a rozvoj, které směřuje především do oblasti sociálních systémů, zejména pak hospodářské praxe a managementu. Na tomto základě pak rozvíjí široké pojetí a aplikace informatiky.

Tři oblasti zájmu

Katedra systémové analýzy usiluje o renesanci systémové metodologie a systémového myšlení. Záměrem je jejich aplikace do oblasti informačních systémů, podnikání – businessu a managementu. Cílem je porozumění podstatě organizace, založené na informacích a znalostech, od formulování strategie organizace, přes navrhování a implementaci vybraných systémů, až po řízení a učení.

Rozhodující aktivity katedry směřují do tří základních oblastí:

  • Systémová metodologie a aplikace, včetně systémové epistemologie a kognitivní discipliny,
  • Management a teorie organizace, strategické plánování, business reengineering a učící se organizace.
  • Informační systémy a jejich implementace v organizaci, včetně odpovídajících změn a vazeb informatiky a managementu.