Vypsaná témata doktorských disertačních prací

doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

  • Výzkum v sociální informatice (či příbuzné oblasti: computer–mediated communication; human–computer interaction; ICT and society; internet studies; science, technology and society) – vhodné také pro absolventy magisterských programů sociologie, psychologie, antropologie, mediální a komunikační studia nebo statistika
  • Výzkum akceptace, adopce nebo rezistence k zavádění informačních a komunikačních technologií relevantní k oblasti zdravotnické informatiky – vhodné také pro absolventy zdravotnicky zaměřených magisterských programů
  • Návrh řešení problému ve vybrané aplikační oblasti s využitím výpočetní, informační nebo komunikační technologie
  • Výzkum akceptace či adopce technologie (na bázi ICT) u vybrané sociální skupiny nebo kategorie
  • Výzkum akceptace ambientně inteligentních systémů nebo jednoúčelových asistivních technologií u znevýhodněných lidí (např. senioři, nevidomí)

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

  • IT Audit (regulations, case studies, software support, challenges, trends) (CZ/ENG)
  • IT Process Assessment (CMMI, COBIT, maturity levels, capability levels, process automation) (CZ/ENG)
  • EGIT: Enterprise Governance of IT (frameworks, implementation, measures, assessment) (CZ/ENG)
  • Internal Audit (challenges, regulations, quality assessment, trends) (CZ/ENG)