Vypsaná témata doktorských disertačních prací

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

 • Řízení projektů
 • Řízení bezpečnosti IS/ICT (audit)
 • Business continuity management
 • TAM model for selected technology (English)
 • ISMS – Information Security Management System, IMS (English)
 • Information Economy (English)

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

 • Audit informačního systému (metodiky,aplikace, podpora)
 • Procesní řízení (hodnocení vyspělosti procesů, automatizace procesů)
 • SOA její vazba na ERP systémy (projekty SOA, BPM, BPMS, DDA)
 • GEIT: Governance of Enterprise IT (English)
 • IT Process Assessment English Internal Audit Proces Framework English Audit of Information Systems (status, Cobit 5 adoption) (English)