Vypsaná témata doktorských disertačních prací

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

 • Řízení projektů
 • Řízení bezpečnosti IS/ICT (audit)
 • Business continuity management

Topics of dissertations in English:

 • TAM model for selected technology
 • ISMS – Information Security Management System, IMS
 • Information Economy

doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

 • Výzkum sociotechnické interakce se zaměřením na informační a komunikační technologie
 • Návrh řešení problému ve vybrané aplikační oblasti s využitím výpočetní, informační nebo komunikační technologie
 • Výzkum akceptace či adopce technologie (na bázi ICT) v rámci vybrané sociální skupiny nebo kategorie
 • Výzkum sociotechnické interakce se zaměřením na roli lidského a umělého aktéra na internetu
 • Výzkum akceptace technologie kryptoměn v rámci vybrané sociální kategorie

Topics of dissertations in English:

 • Research on sociotechnical interactions with a focus on information and communication technologies (ICTs)
 • Design of solution to a problem in a selected application area using computing, information or communication technology
 • Research on the acceptance or adoption of technology (based on ICT) within a selected social group or category
 • Research on sociotechnical interaction focusing on the role of the human and artificial actor on the Internet
 • Research on the acceptance of cryptocurrency technologies within a selected social category

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

 • Audit informačního systému (metodiky,aplikace, podpora)
 • Procesní řízení (hodnocení vyspělosti procesů, automatizace procesů)
 • SOA její vazba na ERP systémy (projekty SOA, BPM, BPMS, DDA)

Topics of dissertations in English:

 • GEIT: Governance of Enterprise IT
 • IT Process Assessment English Internal Audit Proces Framework English Audit of Information Systems (status, Cobit 5 adoption)