Konference IDIMT

Svět je stále více závislý na komplexních a softwarově zaměřených systémech. Kvůli rozmanitým vlivům na všechny části naší společnosti je třeba je analyzovat, plánovat a navrhovat interdisciplinárním způsobem. Konference IDIMT se stala v posledních 25 letech své historie skutečně interdisciplinárním a mezinárodním fórem pro výměnu konceptů a vizí v oblasti komplexních a/nebo softwarově zaměřených systémů, informačního a znalostního řízení a inženýrství, systémového myšlení, podnikového inženýrství a souvisejících témat. Mezinárodní konference IDIMT je každoročně pořádána ve spolupráci s Johannes Kepler University Linz. Sborník konference je pravidelně indexován v databázích Web of Science a Scopus.

Další informace včetně sborníků z konference získáte na webových stránkách:

http://www.idimt.org