Konference Systémové a etické přístupy

Konference Systémové a etické přístupy je mezinárodní konference s více něž 25 letou tradicí věnovaná systémovému myšlení, v poslední době se k tomu přidal i etický rozměr.. Konference tradičně otevírá témata jako: Systémové myšlení; Sociální systémy; Nová a sociální média; Znalosti, představy a modely versus realita; Ekonomika; Systémová teorie a (moderní) kybernetika jako světonázor; Komunikace a kritické myšlení; ICT jako synonymum informační společnosti. Konference je organizována každoročně v zimním semestru akademického roku v prostorách VŠE v Praze.

Další informace včetně sborníků z konference získáte na webových stránkách:

https://systemsapproaches.vse.cz