Členové katedry

Jméno a příjmení E-mail Kancelář Telefon
Profesor
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Vedoucí katedry
Informační management, systémy řízení bezpečnosti, projektové řízení

petr.doucek@vse.cz NB 452 +420 224 09 5409
Docenti
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.

Sociální informatika, metodologie informatiky, inteligentní dopravní systémy a služby

zdenek.smutny@vse.cz NB 448
JM 372
+420 224 09 5473
+420 224 09 4307
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Audit informačního systému, COBIT, řízení informačního systému, ERP systémy, project governance

vlasta.svata@vse.cz NB 450 +420 224 09 5471
Odborní asistenti
Ing. Jiří Hološka, Ph.D.

Digitální forenzní anlýza

jiri.holoska@vse.cz NB 447 +420 224 09 5474
Ing. Jiří Korčák

Sémiotika multimédií

jiri.korcak@vse.cz NB 373
Ing. Ladislav Luc

Informační management, IoT, udržitelný rozvoj

ladislav.luc@vse.cz NB 447 +420 224 09 5474
Ing. Majid Ziaei Nafchi, Ph.D.

Industry 4.0

majid.nafchi@vse.cz NB 453A +420 224 09 5470
Mgr. Lea Nedomová

Systémové aspekty globálního vývoje, udržitelný rozvoj, integrovaný systém řízení, vztah ISO 14000 a udržitelnosti

nedomova@vse.cz NB 451
JM 353
+420 224 09 5475
+420 224 09 4226
Ing. Richard Antonín Novák, Ph.D.

AI, Big Data a etika, IT governance & management, startup investice a agilní SW vývoj

richard.novak@vse.cz NB 450 +420 224 09 5471
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku
Nová média, sociální sítě, informační management

antonin.pavlicek@vse.cz NB 448
JM 372
+420 224 09 5473
+420 224 09 4307
PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Prezentační a rétorické dovednosti, ICT ve vzdělávání, lingvistika, pedagogika

vera.radvakova@vse.cz NB 449 +420 224 09 5472
Ing. Lucie Rožmberská, Ph.D.

Sociální sítě, řízení lidských zdrojů

lucie.rozmberska@vse.cz NB 448 +420 224 09 5630
Ing. Jiří Sedláček, Ph.D.

Bezpečnost informačních systémů, e-commerce, internetový a mobil marketing

sedlacek@vse.cz NB 373 +420 224 09 5362
Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Etika (obecná, podnikatelská, informační), teorie systémů (měkké i tvrdé systémové metodologie), teorie médií, sémiotika a teorie informace, vztah člověka a stroje

sigmund@vse.cz NB 449 +420 224 09 5472
Mgr. et Mgr. Ing. František Sudzina, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry pro tvůrčí činnost
ERP systémy, sociální sítě, kryptoměny

frantisek.sudzina@vse.cz NB 450 +420 224 09 5471
Mgr. Jana Syrovátková

Sociální sítě, fake news, online nástroje pro zpracování dat

jana.syrovatkova@vse.cz NB 373 +420 224 09 5362
Ing. Mgr. Martin Zbořil, Ph.D.

Bezpečnost IS, Cloud computing

martin.zboril@vse.cz NB 373
Sekretariát
Hana Křivánková hana.krivankova@vse.cz NB 453 +420 224 09 5429

Podrobný soupis členů Katedry systémové analýzy včetně externích spolupracovníků naleznete ve Studijním informačním systému.

Konzultační hodiny vyučujících najdete ve Studijním informačním systému.

Úřední hodiny sekretariátu katedry naleznete v Kontaktech.