Členové katedry

Jméno a příjmení E-mail Kancelář Telefon
Profesor
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Vedoucí katedry
Informační management, systémy řízení bezpečnosti, projektové řízení

petr.doucek@vse.cz NB 452 +420 224 09 5409
Docentka
doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry
Audit informačního systému, COBIT, řízení informačního systému, ERP systémy, project governance

vlasta.svata@vse.cz NB 450 +420 224 09 5471
Odborní asistenti
Ing. Lucie Böhmová, Ph.D.

Sociální sítě, řízení lidských zdrojů

lucie.bohmova@vse.cz NB 448 +420 224 09 5630
Ing. Radim Čermák, Ph.D.

Webdesign, UX, webová lokalizace, business analýza

radim.cermak@vse.cz NB 373 +420 224 09 5362
Ing. Jiří Hološka, Ph.D.

Digitální forenzní anlýza

jiri.holoska@vse.cz NB 447 +420 224 09 5474
Ing. Ladislav Luc

Informační management, IoT, udržitelný rozvoj

ladislav.luc@vse.cz NB 447 +420 224 09 5474
Ing. Majid Ziaei Nafchi, Ph.D.

Industry 4.0

majid.nafchi@vse.cz NB 453A +420 224 09 5470
Mgr. Lea Nedomová

Systémové aspekty globálního vývoje, udržitelný rozvoj, integrovaný systém řízení, vztah ISO 14000 a udržitelnosti

nedomova@vse.cz NB 451
JM 353
+420 224 09 5475
+420 224 09 4226
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Teorie informace, podniková metadata, projektové řízení, sport wearables

jakub.novotny@vse.cz NB 449 +420 224 09 5472
Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.

Projektový management, procesní řízení, ITSM, systémové přístupy

vaclav.oskrdal@vse.cz NB 447 +420 224 09 5474
PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku
Nová média, sociální sítě, informační management

antonin.pavlicek@vse.cz NB 448
JM 372
+420 224 09 5473
+420 224 09 4307
PhDr. Věra Radváková, Ph.D.

Prezentační a rétorické dovednosti, ICT ve vzdělávání, lingvistika, pedagogika

vera.radvakova@vse.cz NB 449 +420 224 09 5472
Ing. Jiří Sedláček, Ph.D.

Bezpečnost informačních systémů, e-commerce, internetový a mobil marketing

sedlacek@vse.cz NB 373 +420 224 09 5362
Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.

Etika (obecná, podnikatelská, informační), teorie systémů (měkké i tvrdé systémové metodologie), teorie médií, sémiotika a teorie informace, vztah člověka a stroje

sigmund@vse.cz NB 449 +420 224 09 5472
Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D.

Sociální informatika, online marketing management, inteligentní dopravní systémy a služby

zdenek.smutny@vse.cz NB 448
JM 372
+420 224 09 5473
+420 224 09 4307
Mgr. Jana Syrovátková jana.syrovatkova@vse.cz NB 373 +420 224 09 5362
Mgr. et Mgr. Ing. František Sudzina, Ph.D.

ERP systémy, sociální sítě, kryptoměny

frantisek.sudzina@vse.cz NB 450 +420 224 09 5471
Asistenti
Ing. Ludmila Jiříčková

Sociální kybernetika, systémové vědy, IT governance, informační management

ludmila.malinova@vse.cz NB 450 +420 224 09 5471
Sekretariát
Hana Křivánková hana.krivankova@vse.cz NB 453 +420 224 09 5429

Podrobný soupis členů Katedry systémové analýzy včetně externích spolupracovníků naleznete ve Studijním informačním systému.

Konzultační hodiny vyučujících najdete ve Studijním informačním systému.

Úřední hodiny sekretariátu katedry naleznete v Kontaktech.