Časopis Acta Informatica Pragensia

Acta Informatica Pragensia (ISSN 1805-4951) je recenzovaný časopis využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Open Access), který pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Úlohou časopisu je aktivně podporovat výzkumné a profesní aktivity tím, že nabídne nezpoplatněnou publikační platformu, která je celosvětově dostupná. Hlavní témata časopisu zahrnují teorii a aplikaci podnikových informačních systémů, a dále interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti byznys aspektů se časopis zaměřuje především na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy IT manažerů a IT profesionálů v různých typech organizací. V sociální oblasti jsou to příspěvky, které podtrhují multidisciplinární dopady aplikace ICT ve společnosti bez ohledu na omezení dané vymezením konkrétních vědních oborů.

Časopis Acta Informatica Pragensia je indexován v citační databázi Elsevier SCOPUS – obory Computer Science; Business, Management and Accounting; Social Sciences.

Dále je časopis zařazen do databází či seznamů jako jsou např.: DBLP Computer Science Bibliography, RSCI Russian Science Citation Index, CEEOL Central and Eastern European Online Library, ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences, DOAJ Directory of Open Access Journals, Open J-Gate (Informatics India), National Library of the Czech Republic aj.

 

Další informace získáte na webových stránkách:

https://aip.vse.cz