Vedlejší specializace

Katedra systémové analýzy nabízí následující vedlejší specializaci, která je určena pro studenty navazujícího magisterského studia na VŠE.

Security Management (4SM)

Vedlejší specializace „Security Management“ reaguje na velmi rozsáhlou poptávku po odbornících v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Její absolventi budou schopni navrhovat, zavádět a provozovat systém řízení bezpečnosti v organizaci a také provádět jeho audit a na základě výsledků auditu jej dále zlepšovat. Kromě toho budou schopni identifikovat bezpečnostní incidenty a na jejich základě pak identifikovat a vyhodnocovat digitální důkazy pro bezpečnostní opatření k ochraně aktiv organizace. Dále se pak seznámí se základy práva v oblasti bezpečnosti informací, řízením rizik a základy testování, a to jak se základy tvorby testů, tak i s prováděním vlastního penetračního testování.

Podrobné informace o vedlejší specializaci 4SM naleznete zde.