Vedlejší specializace

Katedra systémové analýzy nabízí tři vedlejší specializace, které jsou určeny pro studenty navazujícího magisterského studia na VŠE.

Analýza podnikových procesů (4AP)

Cílem vedlejší specializace Analýza podnikových procesů je seznámit studenty s novými trendy v procesním řízení organizací v různých průmyslových sektorech a ve státní správě. Základem procesního řízení je modelování procesů, které je možné realizovat za pomoci různých modelovacích jazyků, jak grafických (např. UML, BPMN, EPC), tak textových, na různých úrovních podrobnosti a za použití různých softwarových nástrojů (BPMS). Modely pomáhají primárně porozumět podnikovým procesům, analyzovat je a optimalizovat Sekundárně se zabývají například tím, jakými IT službami budou podporovány, případně kde jsou jejich rizika, jaké kontroly se provádějí pro snížení těchto rizik, nebo zda jsou v souladu s existujícími regulacemi.

Podrobné informace včetně okruhů otázek k souborné závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4AP naleznete zde.

Security Management (4SM)

Vedlejší specializace „Security Management“ reaguje na velmi rozsáhlou poptávku po odbornících v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Její absolventi budou schopni navrhovat, zavádět a provozovat systém řízení bezpečnosti v organizaci a také provádět jeho audit a na základě výsledků auditu jej dále zlepšovat. Kromě toho budou schopni identifikovat bezpečnostní incidenty a na jejich základě pak identifikovat a vyhodnocovat digitální důkazy pro bezpečnostní opatření k ochraně aktiv organizace. Dále se pak seznámí se základy práva v oblasti bezpečnosti informací, řízením rizik a základy testování, a to jak se základy tvorby testů, tak i s prováděním vlastního penetračního testování.

Podrobné informace o vedlejší specializaci 4SM naleznete zde.

 

Termíny státních souborných zkoušek

4SM        18.10.2021 od  13:00 hod SB 232

4SMN    18.10.2021  od  15:30 hod  RB 205

4SM    1.11.21 od 14:30 hod  RB 205

4SMN 1.11.21 od 13:00 hod  SB 232