Pro zájemce – Informační management

Podat přihlášku přes InSIS

Cílem studijního programu Informační management je připravit odborníky, schopné řídit informatiku v organizacích, s akcentem na bezpečnost informačních systémů. Studijní program klade zvýšený důraz na audit podnikového informačního systému, otázky jeho bezpečnosti a zajišťování digitálních stop a důkazů v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Profil absolventa reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a měnící se prostředí informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program proto využívá znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Klíčové oblasti studia:

 • Manažerské metody
 • Informační technologie, procesy, inovace
 • Analýza IT bezpečnosti, návrhy systémů, jejich řízení a testování
 • Uplatnění modelů k efektivnímu řízení firmy

Proč studovat Informační management

 1. Prakticky orientované předměty prestižní partneři, zvané přednášky, témata z praxe, nabídky a podpora stáží

 2. Spolupráce s praxí – společnosti ŠKODA AUTO, GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, CORPUS SOLUTIONS a další

 3. Výuka ve firmách žádaných oblastech – zaměření na oblasti security, auditu, business analýzy a další. Spolupráce s partnery katedry na diplomkách. 

 4. Uplatnění v praxi – 38 % studentů pracuje ve svém oboru při studiu, 76 % absolventů je zaměstnáno do měsíce od ukončení

   

 5. Podpora výjezdů do zahraničí a zapojení do studentských spolků – třeba spolek 4FIS, nejen finanční podpora při výjezdech 

 6. Zaměření na management a inovace management je základní součástí provozu IT v každé firmě a organizaci. Technologické inovace a AI jsou moderním trendem, se kterým se snažíme držet krok.

Vyučované předměty

Uplatnění studentů

Absolventi informačního managementu ovládají principy řízení bezpečnosti informačních systémů, mají znalosti ze systémových přístupů, manažerských metod, informačních technologií, Business Intelligence, data miningu a sociálních sítí. Umí také pracovat s lidmi a inovovat, což vede k uplatnění na vedoucích pozicích ve společnostech závislých na IT, či dodávajících služby IT, stejně jako v bankách a pojišťovnách a ve státní správě.

 1. Bezpečnostní manažer
 2. Auditor informačních systémů
 3. Projektový manažer
 4. Business analytik
 5. Systémový analytik

Příjmací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více inforací o příjmacím řízení

Podat přihlášku přes InSIS