Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Stručně o katedře

Katedra systémové analýzy se zabývá aplikovanou informatikou se zaměřením na manažerské dovednosti v oblasti řízení podnikových informačních systémů. Mezi tradiční oblasti zájmu katedry patří zejména systémové přístupy, podnikové informační systémy a metody jejich řízení. Významným doplněním podnikových informačních systémů je oblast jejich auditu včetně výuky technik použití auditu při řízení podnikové informatiky a blok kurzů věnovaný bezpečnosti informačních systémů.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra systémové analýzy
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: +420 224 09 5429

Nepřehlédněte

Bakalářské zkoušky a státní závěrečné zkoušky – pokyny pro studenty

1. V semestru, ve kterém předpokládáte, že budete skládat státní zkoušku či obhajovat práci, si musíte zapsat v InSISu příslušné mimosemestrální předměty (Portál studenta, ikona Mimosemestrální předměty).  Pro studijní plán „E“ – DIP_D a IM2_2. Pro bakalářské práce – DIP_B , INF a AI.

  • Termín pro ZAPSÁNÍ na mimosemestrální kurz (podmínka pro obhajobu) pro červnové obhajoby 2018:   SZZ a SBZ  je do 31.3.2018.

2. V případě vlastního oponenta vyplňte formulář „Potvrzení o schválení externího recenzenta kvalifikační práce„, který musí schválit vedoucí práce a který následně odevzdáte na sekretariát KSA.

  • Termín  doručení  pro obhajoby  červen 2018 – SZZ a SBZ do 31.3.2018.

3. Odevzdání práce: Nahrajte práci do InSISu a na katedru odevzdejte tištěnou práci podle pokynů.

  • Termín kompletnosti práce v InSISu (úplné zadání, definitivní odevzdání práce a návrh oponenta) pro obhajoby červen 2018 – do 20.4.2018 pro SZZ a do 26.4.2018  pro SBZ.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ závěrečné DIPLOMOVÉ práce na červnové  obhajoby do 25.4.2018 do 14:00 hod. na sekretariátu KSA.
  • Termín pro ODEVZDÁNÍ  závěrečné BAKALÁŘSKÉ práce na červnové obhajoby do  2.5.2018  do 14:00 hod. na sekretariátu KSA.

4. Rozpis data a místa konání státních zkoušek bude vyvěšen na nástěnce katedry.