Katedra systémové analýzy se zabývá aplikovanou informatikou se zaměřením na manažerské dovednosti v oblasti řízení podnikových informačních systémů. Mezi tradiční oblasti zájmu katedry patří zejména systémové přístupy, podnikové informační systémy a metody jejich řízení. Významným doplněním podnikových informačních systémů je oblast jejich auditu včetně výuky technik použití auditu při řízení podnikové informatiky a blok kurzů věnovaný bezpečnosti informačních systémů.

Více informací