AI a etika dat ve vzdělávání

Etika umělé inteligence (AI) ve vzdělávání přináší nové výzvy, které je třeba řešit pomocí strategií a postupů. Prvním krokem je podporovat studenty v používání AI a aktivně je zapojovat do procesu rozpoznávání a využívání potenciálu této technologie ve vzdělávání.  Analyzovat strategie pro podporu studentů a jejich schopností využívat výhody AI ve studijním prostředí je nezbytné pro úspěšné zavádění této technologie do výuky.

Dále je třeba předejít plagiátorství a skrytému používání AI tím, že ji explicitně začleníme do výuky. Tato integrace má přinést transparentní přístup k využívání AI, čímž bude chráněna integrita akademického prostředí. Diskutovat o výzvách a přínosech tohoto přístupu k etice AI ve vzdělávání je klíčové. Pokud totiž jediným opatřením v souvislosti s používáním bude její zákaz, studenti ji budou i nadále využívat a nebude možné to korigovat.

Další důležitou oblastí je důsledné uvádění zdrojů a použití AI. Vytvořit normy pro transparentní uvádění zdrojů a etický přístup k zpracování dat a prezentaci výsledků jsou kroky směřující k odpovědnému využívání umělé inteligence ve výzkumu a výuce.

Co si myslíte Vy? Je dobrý nápad zapojit AI do vzdělávání? Nebo zastáváte názor jejího úplného zákazu?