Profil katedry

Katedra se zaměřuje na systémové poznání a rozvoj, které směřuje především do oblasti sociálních systémů, zejména pak hospodářské praxe a managementu. Na tomto základě pak rozvíjí široké pojetí a aplikace informatiky.

Tři oblasti zájmu

Katedra systémové analýzy usiluje o renesanci systémové metodologie a systémového myšlení. Záměrem je jejich aplikace do oblasti informačních systémů, podnikání – businessu a managementu. Cílem je porozumění podstatě organizace, založené na informacích a znalostech, od formulování strategie organizace, přes navrhování a implementaci vybraných systémů, až po řízení a učení.

Rozhodující aktivity katedry směřují do tří základních oblastí:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague