Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

Studijní program Aplikovaná informatika

Studijní obor Aplikovaná informatika na doktorském studiu se orientuje na výchovu teoreticky i prakticky připravených odborníků, kteří mají globální přehled o jednotlivých sférách informatiky, jsou schopni koncepčního uvažování při tvorbě a využívání informačních systémů a dokáží spojit věcné cíle a požadavky s informatickými možnostmi. Mezi základní témata na oboru patří: vztah ekonomického prostředí a informatiky, IS/IT jako nástroj konkurenceschopnosti organizace, podnikové informační strategie, role systémových integrátorů, různé architektury IS/IT, outsourcing v oblasti informatiky apod.
Doktorské studium je zaměřeno hlavně na perfektní zvládnutí a obhájení disertační práce, ve které se spojují teoretické poznatky včetně znalosti světových trendů s poznatky praktickými. Špičkových odborníků v oblasti Informatiky je stálý nedostatek. Absolventi mají možnost uplatnit se v rámci vysokých škol, velkých organizací ale i ve státní správě. Kromě profesních informatických znalostí, exaktního způsobu myšlení i schopností formulovat a řídit komplexní úlohy, se předpokládá i dobrá znalost informačních technologií.