Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

9.10.2017 - 11.10.2017 - Volby do Akademického senátu FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny obhajob

Doktorské studium – plány státních zkoušek a obhajob

Malé obhajoby

  • 24. duben 2017 (NB 468, 16:00) – Ing. L. BöhmováVyužití sociálních sítí pro HRM (školitel doc. Střížová, konzultant Dr. Pavlíček)

Obhajoba doktorských projektů

  • 22. květen 2017 (NB 473, 16:00) – Ing. L. Hanzlíček – Combined approach to software vulnerability prioritization- (školitel prof. Doucek)
  • 22. květen 2017 (NB 473, 16:00)  – MSc. P. Špiřík – Active Defense in Enterprise Cyberspace – (školitel prof. Doucek)

Státní doktorská zkouška

Obhajoby disertačních prací

  • 19. duben 2017 – Ing. R. Čermák (školitel Prof. Doucek)