Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

9.10.2017 - 11.10.2017 - Volby do Akademického senátu FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecké zaměření katedry

Související stránky

Vědecko-výzkumná práce je zaměřena do tří oblastí zájmu katedry. Oblast systémového výzkumu se zaměřuje na moderní systémovou teorii, rozvoj měkkých systémových metodologií, teorii komplexity a vybrané otázky kybernetiky, včetně teorie informace. V oblasti informačních systémů je pozornost orientována na měnící se charakter informačních systémů, skupinové a individuální využití IT a na podporu manažerské práce informační technologií. V manažerské oblasti jsou rozvíjeny jak teorie tak aplikace informačního managementu, moderní trendy manažerské práce, měnící se charakter organizací a práce se znalostmi. Úsilí katedry na poli vědecko-výzkumné práce je podpořeno dobrým zajištěním moderní světovou literaturou.

Katedra každoročně pořádá dvě odborné konference a publikuje jejich sborníky:

  • Mezinárodní konferenci Interdisciplinary Information Management Talks pořádá katedra spolu s Keplerovou universitou v Linci. Od roku 1993 si získala mezinárodní věhlas a jednání jsou provázena dělnou a přátelskou atmosférou, která podporuje velmi dobrou úroveň jednání.
  • Celostátní význam má druhá ze zmíněných konferencí Systémové přístupy. Každoroční setkání zájemců o aplikace moderních systémových přístupů usiluje překlenout zřetelnou mezeru, která se v ČR projevuje proti světovému vývoji. S tímto zřetelem usilujeme o větší spolupráci s dalšími obdobně zaměřenými školami a pracovišti ČR.

Členové katedry se účastní také jiných významných českých i mezinárodních konferencí. Nejlépe o tom svědčí jejich publikace (hledejte zde, u jednotlivých vyučujících). Členové katedry také publikují odborných časopisech (Acta Economica, Systémová integrace, Moderní řízení, Účetnictví, ComputerWorld, PC Magazine, a další) a také přispívají k fundované popularizaci oborů.