Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Úvod

Vypracováním bakalářské či diplomové práce autor prokazuje schopnost samostatně využít poznatky (teoretické i metodické) získané během studia a schopnost aplikovat je při řešení konkrétního zadaného problému/tématu/úkolu.

Rozsah práce: bakalářská práce: 45 – 60 normostran, diplomová práce: 60 – 80 normostran (1 normostrana je 1800 znaků (vč. mezer, tzn. na stránce A4 je cca 60 znaků na řádek při řádkování 2)).

Práci je třeba odevzdat vždy do termínu vyhlášeného na webu katedry, obvykle cca měsíc před plánovanou obhajobou. Termíny jsou zveřejněny na webu a má je k dispozici i sekretářka KSA.

 • Cíle a zaměření bakalářské a diplomové práce
 • Postup při výběru a zadávání práce
 • Co je přínos práce
 • Nejčastější chyby při volbě tématu
 • Formulace zadání bakalářské a diplomové práce
 • Etapy zpracování bakalářské a diplomové práce
 • Odevzdání práce, oponent, přihlášení na obhajobu
 • Příprava na obhajobu
 • Formální struktura práce
 • Úprava práce
 • Užitečné rady pro psaní a obhajobu
 • Hodnocení prací
 • Příloha: pořadí stránek