Diskuze se studenty

V úterý 27. 4. od 18:30 proběhne diskuze se studenty IM.
Hlavní témata budou:
  • spolupráce s praxí
  • Erasmus a možnosti vyjet do zahraničí
  • COVID a výuka /dosavadní zkušenosti, státnice, obhajoby/

Akce proběhne on-line v prostředí MS Teams – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a871e872090064b8bbd7e009bac9b988c%40thread.tacv2/1617035980203?context=%7b%22Tid%22%3a%222b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444%22%2c%22Oid%22%3a%22f3cf9ca2-c2ff-456a-b2d8-a3e953b11b0a%22%7d