International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena!

Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z dané nabídky. Kurzy každým rokem obměňujeme. Jazykem výuky je angličtina.

Tento rok se I-Week koná 21. – 24. ledna 2019. Samotná výuka probíhá od pondělí 21. do středy 23. od 8:30 do 16:00.

Ve čtvrtek je celá výuka  zakončena akcí  International Day, kdy všichni hostující učitelé představí svůj kurz ve krátké třicetiminutové přednášce. Studenti tedy budou mít možnost lehce nahlédnout  i do ostatních kurzů.

Pro získání kreditů je třeba:

  • účast na kurz (po celou dobu výuky, včetně International Day),
  • napsat závěrečnou práci, projekt, krátký test.

Registrace do kurzů (v InSIS) bude otevřena od pondělí 19. listopadu do 3.prosince. Kapacita kurzů je omezena.

Nabídka kurzů