Materiály k přijímacím zkouškám

Pro zájemce o studium Informačního managementu jsme vydali skripta REPETITORIUM PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT.

Skripta Repetitorium IM

Materiály pro přípravu k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Informační management jsou zdarma ve formátu elektronické PDF publikace ke stažení ze stránek nakladatelství VŠE.

Skripta mají za cíl připravit uchazeče k přijímacímu řízení na magisterský obor Informační management. Začínají Úvodem do informatiky, kde jsou připomenuty základní koncepty, pojmy a východiska informačních a komunikačních technologií. Následují části odborné, věnované IT Governance, tedy správě podnikové informatiky a část zaměřená na informační bezpečnost a kryptografii. Závěr skript krátce shrnuje základy vědecké práce.