Panelová diskuse se studenty a absolventy

Panelová diskuze o programu Informační management

V první panelové diskuzi absolventi, studenti závěrečného ročníku magisterského studia a zástupci akademických pracovníků diskutovali o programu Informační management. Avizovaná byla tři témata: výuka anglického jazyka, zapojení praxe do studijního programu a pojetí projektového řízení. Postřehy získané od absolventů pomohly validovat vyučovaný program a přinesly řadu návrhů, které budou diskutovány na vedení fakulty. Mezi zajímavá témata, která se dlouho řešila, můžeme zařadit: nutnost zahraniční zkušenosti kvůli získání jazykových i profesních znalostí, důležitost praxe během studia, zapojení absolventů do výuky nebo rostoucí důležitost znalostí z psychologie a sociologie v dnešním světě.