4SA430 – Trendy v informačním managementu I

Katedra systémové analýzy ve spolupráci s KU Ružomberok 
pořádá v rámci rozšíření znalostí a dovedností studentů z oblasti systémových věd

MIMOSEMESTRÁLNÍ KURZ

4SA430 – Trendy v informačním managementu I – System analysis

DATE: tuesday29. 5. 2018 – friday 1. 6. 2018
TIME: daily 9.00 – 12. 00, 13.00 -16.00
PLACE: classroom NB457

Lecturer: doc. Dr. Anton Lisnik, PhD., KU Rožumberok, Katedra manažmentu
Garant kurzu: Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Anotace kurzu:

The course aims to provide an introduction to the topic of critical and systemic thinking. Doc. Lisnik will present system thinking as a prerequisite for the successful execution of decisions in professional as well as private life. Introduction contains information about the basic types of systems, graph theory and decision making and game theory. Subsequently participants will learn the principles of systems engineering, strategies, hard and soft systems. Become familiar with the system and system analysis. Included in the course are the methodological applications. At the end of the course will recognize communicant of modeling and dynamics simulation systems, system archetypes will be presented.

Charakteristiky kurzu:

  • Kurz je vyučován anglicky/slovensky.
  • Kurz je akreditován pro magisterský učební plán E (4 ECTS kredity), ID 4SA530
  • Předmět je zařazen v následujících skupinách: cVOR, cVM, hV na IM, IT a ISM
  • Kurz je ukončen zkouškou
  • Přihlášky na kurz v systému ISIS
  • Omezený počet 30 účastníků

Bližší informace u garanta kurzu – v KH nebo na adrese antonin.pavlicek@vse.cz